I Norge har vi et generalistkommunesystem, som innbærer at alle kommunene har de samme oppgavene uavhengig av størrelsen på, og antall innbyggere i, kommunen. Alle innbyggere har like demokratiske rettigheter og alle kommuner har ansvar for å sørge for et godt lokalsamfunn for dem.

Generalistkommunesystemet legger til rette for et felles, statlig finansieringssystem, og for at lovgivningen gir de samme rammene for organisering, styring og tilsyn for alle kommuner.

– Samtidig er mange kommuner ulike, og det kan derfor spørres om det er riktig å behandle alle kommuner helt likt. Det er nå 30 år siden sist vi hadde en grundig og systematisk gjennomgang av hvordan generalistkommunesystemet fungerer. Nå er tiden inne for en ny gjennomgang, sier Astrup.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no