Oppsummering

  • UTFORDRING:

    Flere deltakere i introduksjonsprogrammet  har helseproblemer. De har lavere progresjon og faller ut av programmet før fullført kvalifiseringsløp.

  • TILTAK:

    Deltakerne blir tidlig grundig kartlagt og får tverrfaglig oppfølging av et helseteam. Programinnhold tilpasses den enkelte. Hele familien er i målgruppen for den helhetlige og tette oppfølgingen. Foreldre får foreldreveiledning parallelt med tilbud om ulike barne- og ungdomsgrupper.

  • EFFEKT:

    Flyktninger med helseutfordringer får økt sin deltakelse i introduksjonsprogrammet og flere får gjennomført sine kvalifiseringsløp mot arbeid og utdanning. Resultatet er at flere får bidra med sine ressurser og kompetanse på det norske arbeidsmarkedet, i tillegg til økt deltakelse i det lokale samfunnslivet. 

Les mer.

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet