Mange endringsprosesser lykkes ikke, i hvert fall ikke med det som var intensjonen da de ble igangsatt. Det er mange grunner til dette. En av dem er at noen endringsprosesser aldri burde vært satt i gang. Hvordan kan vi vite om endringen vi tenker å initiere er i denne kategorien?

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no