Allerede i dag har det digitaliserte arkivet gjort jobben lettere for kommunens saksbehandlere, som tidligere måtte lete opp dokumenter blant de 450 hyllemeterne som eiendomsarkivet utgjorde. Gjennom den nettbaserte løsningen braArkiv kan alle dokumenter gjenfinnes i digitalisert format, noe som blant annet har gjort det mulig å automatisere prosessen med å skaffe eiendomsmeglere relevante dokumenter for alle eiendommer i kommunen.

- Meglere henter ut informasjon via tjenester for levering av eiendomsinformasjon, som igjen henter informasjon fra blant andre braArkiv. Saksbehandlernes oppgave nå er å kontrollere leveransen, rette feil og mangler fra tidligere arkivering og komplettere med dokumenter, før de godkjenner leveransen i braArkiv, forteller Bakke-Ludviksen. Vi er avhengig av en slik kontroll frem til vi er sikre på at arkivmaterialet er knyttet mot korrekt eiendom, at utgåtte dokumenter er merket og personopplysninger er skjermet for uautorisert innsyn.

Les mer.

Kilde: KS