På få måneder har hjemmekontor vippet oss over i en ny arbeidshverdag. Hjemmekontor er ikke lenger en ordning for noen få, men for alle som kan. Dette er nå hverdagen for mange og vil i fremtiden være en naturlig og større del av arbeidslivet. Vi har fått et kraftig læringsspark, og vi endrer handling raskt fordi vi må. Vi har nå en gyllen mulighet til å innhente erfaring og lære, samtidig som vi opprettholder den daglige leveransen.

Men den nye arbeidsdagen og fremtidens arbeidsliv, handler om mye mer enn hjemmekontor i seg selv. Vi må koble hjemmekontor til digitalisering og bruk av ny teknologi i arbeidslivet generelt sett. Vi må øke vår bevissthet om hvordan ny teknologi påvirker arbeidsplasser og ansatte. Og vi må øve opp et annet tankesett og annen form for ledelse. En kan ikke sende sine folk på hjemmekontor og fortsette som før.

Les mer.

Kilde: hrhippie.blog