Den nye tjenesten er tilrettelagt for at de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge, i tillegg til 201 brannvesen og drøyt hundre el-tilsyn, kobles enda tettere sammen digitalt, slik at tilsynene kan samhandle bedre og effektivisere tilsynsarbeidet.

Les mer.

Kilde: digdir.no