Ifølge forskere bruker et team-medlem i IT-bransjen opptil ti timer per uke i møter. Mens ledere kan ha tre ganger så mye møtetid. Men hva er effektiv møtekultur på nett, og hvilke møter fungerer som tidstyv i vår nye digitale hverdag?

Forsker Viktoria Stray i SINTEF er en av dem som har jobbet med denne problemstillingen lenge. Hun forteller at møter i verste fall kan senke farten i prosjekter og oppleves som tidstyver.

Les mer.

Kilde: forskning.no