Som innbyggere har vi hatt enorme forventninger til kommunikasjonen rundt pandemien. I Gambit H+K har vi snakket med kommunikasjonsrådgivere i en rekke norske kommuner om erfaringene de har gjort seg, slik vi snakket med næringslivet i en lignende undersøkelse i mai.

Der næringslivet tross alt kunne holde relativt lav profil, var kommunene, med sine begrensede ressurser, den virkelige førstelinjen for kommunikasjonen. Blant annet har digitale kanaler gjort seg svært gjeldende for å kunne nå hele befolkningen. Det har gitt en bratt, men uvurderlig læringskurve.

Les mer.

Kilde: kommunal-rapport.no

Relatert: