1) Folk vil føle seg utilpasse, hvordan og hvorfor skal jeg endre på mitt utseende? Endring betyr å gjøre noe annerledes og som sådan vil folk nesten alltid reagere med en viss grad av ubehag. Det er et faktum at hvis du ikke føler deg utilpass når du prøver noe nytt, så gjør du sannsynligvis ikke noe annerledes. Vær oppmerksom på folks følelser ved endringer.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no