Mange årsaker

– Det er store forskjeller i sykefravær mellom ulike næringer. Noen næringer er preget av fysisk og/eller emosjonelt krevende arbeid og noen næringer er preget av døgnkontinuerlig arbeid med de konsekvensene det kan få for arbeidstakers søvn og helse. Forskning viser videre at det er en sosial gradient i helse som betyr at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk posisjon og helse.

Lien mener det er viktig å påpeke at en del sykemeldinger ikke kan knyttes direkte til vedkommendes arbeid. Noen er sykmeldte på grunn av alvorlig sykdom, kroniske lidelser eller skader, noen på grunn av forhold i privatlivet og/eller på grunn av en kombinasjon av arbeid og privatliv.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no