Trass i at den svenske korona- strategien var å beskytte syke eldre, for å kunne la mer av samfunnet være åpent, hadde 75% av Stockholms sykehjem koronasmitte allerede i slutten av april. Hjemmetjenesten har spredd smitten til mange hjemmeboende eldre. At et flertall av de døde ville komme i denne aldersgruppen var ventet, men det er hvorfor man ikke har klart å forbygge smitten bedre og hindre den i å spre seg, som diskuteres i Sverige. Det var 2021 døde av viruset i Sverige, og av disse var 1128 dødsfall i Stockholm pr. 24. 04 (Folkhälsomyndigheten). 43% av dødsfallene hadde til da skjedd på sykehjem i Stockholm, og 35 % av dødsfallene i Sverige som helhet. 12. mai hadde dødstallet i Sverige, som følge av Covid- 19, nådd 3313 personer.

Også i Norge og andre land har sykehjem vært særlig utsatt for smitte. I slutten av april meldte NRK om at koronasmitte har ført til dødsfall ved 31 sykehjem. Sykehjemsbeboere i 13 kommuner døde etter smittespredning på sykehjemmene, og på disse sykehjemmene var totalt 101 sykehjemsbeboere døde. Men dødstallene hos oss er som kjent veldig mye lavere enn i Sverige, hittil har korona tatt 233 liv i Norge.

Les mer.

Kilde: agendamagasin.no