Kvardagen til barn og unge er meir digital enn nokon gong før. Då er det viktig at barna er trygge, og at foreldre og vaksne som jobbar med barn har relevant kunnskap og kompetanse om den digitale verda barn og ungdom lever i.  

– Barna våre har allereie eit aktivt digitalt liv, og dei bruker mykje tid på nett. Vi må sikre at dei er trygge der. For å gjere det må vi vaksne komme på banen, og alle som er tett på barn og unge må samarbeide og utveksle kunnskap og erfaring. Slik kan vi fange opp nye utfordringar raskare, og setje inn meir treffsikre og effektive tiltak, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som koordinerer regjeringa sin politikk for trygg digital oppvekst.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no