Samarbeidsrådet består av direktørene i ni statlige virksomheter og to toppledere fra kommunesektoren.

Skate skal medvirke til at regjeringens it-politikk gir gode resultater. Det innebærer at Skate skal bidra til en samordnet digitalisering av offentlig sektor, som gir gevinster for innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor, og offentlige virksomheter.

Det nye mandatet vil gi Skate større påvirkning på utviklingen av regjeringens digitaliseringspolitikk.

Her er de viktigste punktene i det nye mandatet til Skate:

  • Skal legge til grunn at brukerperspektivet står i sentrum for offentlig digitalisering.
  • Skal ha et helhetlig perspektiv, som er bredere enn den enkelte Skate-virksomhet sitt samfunnsoppdrag.
  • Skal ha en tydelig rolle knyttet til tverrgående digitalisering
  • Skal bidra til gjennomføringen av regjeringens digitaliseringsstrategi
  • Skal lage årlig erfaringsrapport med overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet