Av: Kjetil Thorvik Brun, direktør næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (artikkel på digi.no)

Abelia gir pluss for å ha tatt med nærmest alle områdene som Abelia og medlemmene ba om fra forskning, til spisskompetanse, sikkerhet, etikk, næringsutvikling og tilgang på data. Videre har et annet punkt på ønskelisten fra januar i fjor blitt behørig omtalt; behovet for digitaliseringsvennlig regelverk og en digital lovvask. Riktignok er dette også tatt inn i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, men det er ikke mindre viktig for å dra nytte av mulighetene i kunstig intelligens.

Les mer.

Kilde: digi.no

Relatert artikkel:

Om Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner. De har over 2.300 medlemmer med omlag 50.000 årsverk.

Mer informasjon.