Målet bør alltid være å unngå store digitaliseringsprosjekter og skippertaksmetoden. I den kaotiske og kontinuerlige sfæren av digitalisering og digital innovasjon finnes det ikke en start/stopp-knapp. Virksomheter må derfor kontinuerlig utvikle og forbedre seg, og digitale produkter må videreutvikles kontinuerlig – alltid og overalt. Statlige virksomheter har her et eget ansvar for å frigjøre midler de forvalter til denne kontinuerlige videreutviklingen. Samtidig vil det alltid være behov for eksterne bevilgninger til satsinger. Uavhengig av størrelsen kan slike løft med fordel utløses trinnvis som FoU-midler (forskning og utvikling).

Les mer.

Kilde: digi.no