Ordninga skal gi betre tenester og reelle gevinstar

Digitaliseringsdirektoratet forvaltar medfinansieringsordninga for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringsprosjekt. Ordninga skal bidra til å realisere regjeringa og KS sin digitaliseringsstrategi fram mot 2025. Prosjekta som får støtte skal gi reell gevinstrealisering, betre tenester og ein meir effektiv offentleg sektor.

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet