StimuLab skal i 2020 dele ut inntil 20,3 millioner kroner for å stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv. De søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. 

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene de samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Les mer.

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet