Digitaliseringsdirektoratet velger ut prosjektene, som får både økonomisk støtte (til sammen 19,3 millioner kroner) og faglig veiledning. I 2020 bestod søknadsbunken av totalt 52 søknader med statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

Samskaping og involvering

Bodø kommune skal i samarbeid med Digi Nordland, Digitale Salten og Engage senter for fremragende utdanning ved Nord universitet, jobbe med samskaping og involvering av kommunens innbyggere.

Dette er en aktuell og viktig tematikk, som krever nye metoder og arbeidsmåter. Behovet for å utvikle en arena for medvirkning og samskapning har stor aktualitet, i og med at Bodø kommune står overfor betydelige endringer. Utviklingen av ny by som innebærer ny flyplass og etablering av en helt ny bydel på størrelse med det Bodø er i dag, vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen i mange tiår fremover.

Innbyggerstemmen

Politidirektoratet skal se på «innbyggerstemmen» i politiets arbeid i Norge. Det er behov for å tenke nytt for å sikre at politiet når ut til ulike grupper av befolkningen, både kulturelt og i praksis.

Prosjektet tar sikte på å utvikle dialogformen mellom innbyggerne og politiet, og etablere et utenfra-og-inn perspektiv som øker innsikt i hvilke behov og forventinger borgerne har til politiets tjenester.

Les om de andre 6 prosjektene.

Kilde: digdir.no