Statens vegvesen mottar over én million salgsmeldinger hvert år og det gjennomføres over 650 000 omregistreringer av bil.

Juryen skriver i sin begrunnelse at tiltaket er enkelt og godt med tydelige gevinster for brukere, virksomhet og samfunn. Et konservativt anslag på prissatte gevinster er 373 millioner kroner hvert år.

Den heldigitale og sømløse tjenesten har redusert etatens ressursbruk betraktelig.

Les mer.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring