Tenk deg at STAMI skal gje eit råd om korleis organisering av arbeidet og fordeling av roller kan påverke psykososialt arbeidsmiljø og helse. Då held det ikkje å sjå på resultata frå berre ein eller to forskingsstudiar.

– Det blir som å berre ha nokre få bitar av eit stort puslespel. Vi må fyrst leite fram alle dei bitane som finst, og plukke ut dei vi er heilt sikre på at har høgast kvalitet. Så må vi setje saman desse bitane for å sjå heile biletet – og finne ut kva for bitar vi manglar. Det gjer vi gjennom systematiske kunnskapsoppsummeringar, seier direktør i STAMI, Pål Molander.

Les mer.

Kilde: stami.no