KS’ program «Klart språk i kommunesektoren» ønsker å oppmuntre kommuner og fylkeskommuner til å ta tak i egen skrivepraksis. Mange kommuner og fylkeskommuner er allerede i gang med klarspråksarbeid, men vi ønsker å få flere i gang med dette viktige arbeidet. Et uklart språk kan både være et demokratisk og et økonomisk problem.

Hvem kan søke om støtte?

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte, men KS prioriterer virksomheter som selv bidrar økonomisk til språkarbeidet. Språkforbedringsarbeidet skal være forankret i virksomhetens øverste ledelse.

Hva kan dere søke om støtte til?

Eksempler på tiltak dere kan søke om støtte til, er skrivekurs, språkverksteder for ansatte og revisjon av standardtekster. KS vil også prioritere å gi støtte til tiltak som fremmer samarbeid mellom to eller flere kommuner/fylkeskommuner, klarspråk i digitale tjenester og tiltak som systematisk involverer brukere.

Søk innen 1. mai

Finn søknadskjema og les mer om tildelingskriteriene.

Søknaden sender dere til oss innen 1. mai.

Satsning etter programperioden?

Forum for offentlig service etterlyste allerede i 2012 en satsning på klart språk også i kommunesektoren. Forumet er glade for at KS etablerte program for klart språk i 2015–2020, og håper satsningen fortsetter også etter programperioden. Språket er et av de viktigste verktøyene på jobben, derfor bør det være et varig arbeid.