Dataingeniørstudent på OsloMet, Amrat Kaur, har undersøkt hvor brukervennlige og tilgjengelige hukommelsesapper og fysisk aktivitetsapper for eldre er i sin bacheloroppgave.

App er en forkortelse for applikasjon. Det vil si små dataprogram med begrenset funksjonalitet tilpasset for eksempel smartklokker, smarttelefoner og nettbrett.

Oppgaven fikk hun av professor Weiqin Chen, som leder forskningsgruppen Universell utforming av IKT ved OsloMet.

Hensikten var å finne fram til digitale barrierer eldre kan møte på og komme med anbefalinger til forbedring.

Les mer.

Kilde: forskning.no