Gjennom arbeid i grupper eller team har du garantert erfart at noen ikke bidrar, driver med andre ting eller viser liten interesse for oppgaven dere står overfor. Det kan være frustrerende og slitsom å forholde seg til, og svekker utvilsomt fremdriften og resultatene man arbeider for. Heldigvis finnes det noen grep man kan gjøre for å hindre at unnaluring blir et stort problem.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no