Tekst: Torunn Tømmervold, koordinator, Forumet digitalt utenforskap / Trondheim folkebibliotek, Liv Edel Berge, bibliotekar, Trondheim folkebibliotek, Jacqueline Floch, seniorforsker i SINTEF (artikkel fra gemini.no)

(Digitalt utenforskap / digital kompetanse er et sentralt tema på Servicekonferansen 2020, 05.11, og to av artikkelforfatterne, Torunn Tømmervold og Liv Edel Berge, holder en presentasjon sammen med Anna Holm Vågsland fra KS. Se lenger nede)

Utfordrende for bibliotekene

Bare dager etter at pandemien brøt ut, hadde titusener av nordmenn tatt digitale syvmilsskritt. Brått var videomøter og elektroniske legetimer hverdagskost for mange. Det har gjort gapet mellom digitalt innenfor- og utenforskap her til lands større enn før. Og enda mer urovekkende.

For nettopp grunnet koronakrisen legger Norge opp til at folks kontakt med aktører som NAV, UDI og bankene skal være digital i enda større grad enn før. Utfordringene dette gir, er godt synlige for ansatte ved folkebibliotekene – av myndighetene utpekt som arena for de som trenger hjelp til å bruke digitale tjenester.

Bibliotekene har publikums-PCer. Her er det lett og lov å be om digital veiledning, enten du strever med å finne frem hos NAV eller med utfylling av UDI-skjema. Men de ansatte har ikke fagkompetansen til de aktørene det etterspørres hjelp fra. Dette pluss språkforvirring gjør veiledningssituasjonen utfordrende.

Les mer.

Kilde: gemini.no

På Servicekonferansen 2020, 05.11 er det flere foredrag som handler om digitalt utenforskap / digital kompetanse:

Aldri avvis – alltid henvis! Hvordan veilede innbyggerne i den digitale hverdagen?

Trondheim folkebibliotek har et motto: Aldri avvis – alltid henvis! På den måten hjelper de innbyggerne, både til å finne veien videre i det offentlige og til å bli digitalt selvhjulpne. De deler erfaringer fra sitt veiledningstilbud: Hvordan jobber de og hvem samarbeider de med for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen? KS vil også presentere Digihjelpen og Digidel-prosjektet: Hvilken drahjelp kan dere få når dere skal veilede innbyggerne?

v/Torunn Tømmervold, digiveileder, Trondheim folkebibliotek, Liv Edel Berge, bibliotekar, Trondheim folkebibliotek, Anna Holm Vågsland, seniorrådgiver, KS

Slik bygger vi opp innbyggernes digitale kompetanse!

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

v/Frode Pettersen, rådgiver, Trøndelag fylkesbibliotek

Hvordan hindre digitalt utenforskap?

Alle må ha tilstrekkelig digital kompetanse for at vi skal lykkes med integrering sosialt, i utdanningssektoren og i arbeidslivet. Hvordan nå de med størst behov? Hva virker i praksis for å heve den digitale kompetansen?

v/Alan Bendu, prosjektleder, Oslo kommune, Mette Bjørlo, enhetsleder, NAV Gamle Oslo