Av Rebin Badkan og Ask Nilsen, kommunepsykologer (artikkel på psykologisk.no)

Med denne artikkelen ønsker vi å tilby kommunepsykologer og kommunale ledere en kunnskapsbasert forståelsesramme og korona-relevante forslag til tiltak for å bidra til at ansatte holder seg mentalt friske, engasjerte og motiverte til å fortsette sin samfunnsinnsats.

Koronakrisa gjør at mange ansatte i kommunene har fått andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis har. Denne endringen skjedde raskt, og et vedvarende kjennetegn ved situasjonen er høy grad av usikkerhet. Det er lite pandemispesifikk kunnskap om hvordan endringer i jobbsammenheng påvirker psykisk helse. Men omvelting i prioriteringer, ukjente arbeidsoppgaver, endringer i arbeidsmiljø, endring i jobbkrav og knappe ressurser er kjente faktorer som kan bidra til utbrenthet.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no