Simula har gjennomført målinger for å sammenligne nøyaktigheten til Smittetopp og GAEN – en teknologi utviklet av Google og Apple («Google Apple Exposure Notification»). Smittestopp-versjonen bruker ikke lokasjonsdata (GPS), men bruker sentral lagring av Bluetooth-data for å øke deteksjonsraten. Uten et sentralt lager blir Smittestopps evne til å oppdage andre telefoner altfor dårlig.

Les mer.

Kilde: digi.no