Folkemøter, workshops, idédugnader, gjestebud og befaringer. Før pandemien var et faktum hadde kommunene ulike arenaer der de kunne få innsikt i innbyggernes ønsker og behov. Men som så mye annet det siste året, har også medvirkningen blitt digital.

− Kommunene har blitt tvunget til å tenke nytt, men har vist stor digital kreativitet for å involvere innbyggere når de fysiske møteplassene og mulighetene er begrenset, konstaterer Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.  

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no

Anne Berit Rafoss er foredragsholder på Servicekonferansen 2021, som arrangeres 04.-05.11 i Drammen.