Konferansens tittel er "Fysisk eller digitalt - kommunikasjon er alt!", og den passer bedre enn noensinne. Det blir et fullverdig tilbud for de som velger digital deltakelse. Alt fra både plenum og de parallelle foredragene strømmes direkte på nett, og blir publisert på YouTube etter konferansen.

NB! Strømming og tilgang i etterkant gjelder for de som melder seg på. 

Det lønner seg å være medlem

Prisen på konferansepakken er kr 1500,- lavere for medlemmer. Informasjon om medlemskap. Innmelding innen 20.10 gir 50 % rabatt på kontingenten i 2020, mot binding av medlemskapet i 2021.

27 foredragsholdere på to dager

Programmet er tettpakket med godbiter, med 27 engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere på to dager. På første dag er det tre parallelle spor deler av dagen:

A: De "nye" møteplassene
B: Kommunikasjon, klart språk og kundeservice
C: Digital kompetanse

Du kan ikke være på tre parallelle foredrag samtidig - selv om du kanskje får lyst. Men - du kan se det du går glipp av gjennom opptakene i etterkant.