Anja Olafsen forklarer at selvbestemmelsesteorien er en makroteori om menneskelig motivasjon, og at den har blitt en fremtredende teori for å forklare hvordan og hvorfor mennesker blir motivert på ulike områder, herunder arbeidsplassen.

Universelle behov som må dekkes

– Teorien tar utgangspunkt i et syn der man anser ethvert menneske som en aktiv organisme som streber etter å vokse, utvikle seg, fungere optimalt og ha det bra, men samtidig anerkjenner det omkringliggende sosiale miljøet som viktig for å støtte eller hindre denne naturlige tendensen. Selvbestemmelsesteorien er dermed en motivasjonsteori som knytter det ytre miljøet til interne motivasjonsprosesser.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no