I dagens globale, sammenkoblede verden, er turbulens og usikkerhet mer en norm enn et unntak. Dette betyr både uante trusler og muligheter for oss som enkeltpersoner og for virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor. Med en både usikker og omskiftelig fremtid foran oss kan vi ikke lenger lage prognoser basert på historiske data og forutsette at utviklingen forsetter som før.

Scenarioutvikling har blitt mer aktuelt

Under Covid-19 epidemien opplever scenarioutvikling økt interesse. Metoden er effektiv for å utforske hvilken utvikling vi kan stå overfor - og hjelpe oss med å ruste oss for fremtiden. Vi må rett og slett jobbe med politikk, strategi og utvikling på andre måter enn tidligere.

Les mer.

Kilde: digdir.no