IT vil spille en større og større rolle for samfunn og næringsliv. For å sikre at veien vi velger er til felles beste, trengs en faglig debatt og enighet om verdigrunnlaget som inkluderer flere enn teknologer.

Teknologien har gitt oss nye og flere muligheter gjennom årene som har gått siden Internett og digitale hjelpemidler ble allemannseie. Nytten av ny teknologibruk i nye digitale løsninger må forstås og aksepteres som et gode. Ubenyttet bruk er tapt mulighet til å gjøre livene våre bedre. Både for den teknologiinteresserte og for de vanlige brukerne er det en felles interesse i at samfunnet baserer sine valg for teknologibruk og digitalisering på en felles verdiplattform.

Les mer.

Kilde: Den Norske Dataforening