Bærekraft, innovasjon og digitalisering er uløselig knyttet sammen i dette bildet. Etter snart to år med pandemi og en ny hverdag for de fleste av oss, er vi i ferd med å bevege oss tilbake til en ny normal. Alt blir neppe som før. Vi har blant annet blitt mer digitale og erfart at teknologien gjør det mulig å levere velferdstjenester på nye måter.

Les mer.

Kilde: ks.no