Årsstatistikken fra Digitaliseringsdirektoratet viser at det ble ny rekord både for Altinn som formidlet over 85 millioner sendinger, og ID-porten som håndterte 247 millioner innlogginger gjennom fjoråret.

Offentlige virksomheter bruker en rekke nasjonale fellesløsninger i utviklingen av sine digitale tjenester. Løsningene utvikles én gang og kan deretter benyttes av mange. Det siste året har fellesløsningene spilt en ekstra viktig rolle som komponenter i ekstraordinære «koronaløsninger» rettet mot innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Les mer.

Kilde: digdir.no