På oppfordring fra digitaliseringsminister Nikolai Astrup har Norstella, Den norske dataforening og andre kartlagt hvilke juridiske hindre som står i veien for realisering av regjeringens digitaliseringsstrategi.

– Det er forbausende mange lover som fremdeles stiller krav om papirdokumenter og underskrift på fysisk papir, sier Arve Føyen. Føyen er leder av Dataforeningens IT-politiske råd. Han er advokat og partner i advokatfimaet Føyen Thorkildsen.

Les mer.

Kilde: Den Norske Dataforening