- Innføring av velferdsteknologi har bidratt til økt kvalitet på tjenestene til brukere, pårørende og ansatte i flere kommuner. Det har også ført til mindre kostnader og redusert tidsbruk. God bruk av velferdsteknologi gjør at vi kan bruke ressursene mer effektivt på de som trenger det aller mest, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no