Rapporten er et kunnskapsgrunnlag som oppsummerer erfaringer og kunnskap fra ordningen i perioden 2016–2020, og er utarbeidet av Design og arkitektur Norge (DOGA) og Digitaliseringsdirektoratet, med bidrag fra alle de involverte prosjektene.

Den er skrevet til deg som er stats- og kommuneansatt – og interessert i å jobbe designdrevet for å skape nye og bedre brukerrettede tjenester. Rapporten er også til for deg som er leverandør i privat sektor og jobber – eller er interessert i å jobbe – designdrevet sammen med offentlig sektor.

Les mer.

Kilde: digdir.no