Av Dana Jaedicke, senior manager i Ernst & Young og nestleder i Juristforbundets Tech Forum

«Vi har vært heldige. Og vi har jobbet hardt. Hell og hardt arbeid trenger vi fremdeles for å styrke landet vårt og hverandre på vår videre vei. Vi står i dag på et fundament av alt dette vi har bygget sammen- og som vi må beskytte. For freden er skjør. Tilliten er skjør. Og livet er skjørt. Det blir vi stadig minnet om (…) Med utvikling følger også muligheter- som kan brukes klokt eller uklokt. Teknologien løper foran oss og stiller oss ovenfor dilemmaer vi kanskje ikke er klare til å møte. Jakten på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for enkeltmennesker, samfunn og planeten (…) Vi trenger sindighet i møte med alle de nye mulighetene som blir gitt oss.»

De færreste av oss husker Kongens nyttårstale i 2019. Man kan trygt si at ingen, ikke en gang Kongen, kunne se for seg hvor treffende disse ordene kom til å bli i 2020 der Norge, og verden, skulle stå ovenfor en krisesituasjon så ulik alle andre kriser vi har opplevd i moderne tid. En mikroskopisk fiende har inntatt avisenes førstesider og har ført til nedstenging av landegrenser, omstilling av arbeidsliv og iverksetting av krisepakker i milliardklassen

Les mer.

Kilde: juristen.no