Vi får stadig flere eldre i Norge. Takket være et godt helsevesen lever vi stadig lenger, til tross for flere diagnoser og sykdommer. Jannike Dyb Oksavik har sett nærmere på dette tema, og disputerer for doktorgraden denne måneden. Oksavik har forsket på helhetlige pasientforløp for eldre personer som har flere sykdommer samtidig.

– Jeg har sett på hvordan eldre får delta i å utforme eget pasientforløp, fra en sykehusinnleggelse til de er tilbake i eget hjem.

Les mer.

Kilde: gemini.no