Enten du er leder eller ansatt vil du få nyttige tips og råd du kan ta med deg til din arbeidsplass. Det er i alt 28 episoder, blant annet 

  • Å bli sett og hørt på jobben – hva legger vi i det?
  • Stress på jobben – hvordan løse det?
  • Hvordan skape en helsefremmende arbeidsplass?

Les mer.

Kilde: idebanken.org