Uloba – Independent Living Norge fikk Norstat til å spørre befolkningen i Norge i forbindelse med en nylig gjennomført undersøkelse. Den viser at befolkningen forventer at menneskerettigheter respekteres og følges av stat, fylker og kommuner. Vi har spurt en ledende folkerettsjurist. Han har vist at konvensjonen for likestilling for funksjonshemmede er den eneste Norge har ratifisert som ikke er hensyntatt i utforming av lovverk.

Les mer.

Kilde: velferd.no

Relatert artikkel: