Pandemien har minnet oss alle om hvor usikker verden er. Ikke minst gjelder det bedrifter og offentlige etater som skal planlegge for en ukjent fremtid. Mens private bedrifter forkaster tidligere strategiteknikker basert på en stabil og forutsigelig fremtid med få risikofaktorer, er det få etater i offentlig sektor som gjør det.

Det finnes tre metoder for planlegging av fremtiden: Veikart, scenarioer eller omverdensanalyse. De har ulike formål, men har det til felles at de legger grunnlaget for hvordan offentlig sektor må forberede seg på en ukjent fremtid.

Les mer.

Kilde: digi.no