Dette er noe av det som kommer fram i den nye boken til de danske forfatterne Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, Dreams and Details. Forfatterne er opptatt av hva som egentlig motiverer og engasjerer folk på jobb. Eksterne belønningssystemer, for eksempel resultatorienterte bonussystemer, er ikke tilstrekkelig til virkelig å engasjere og motivere ansatte til å yte sitt beste på jobben, men kan i stedet virke demotiverende. Menneskers basisbehov er ifølge de danske forfatterne kompetanse, en følelse av personlig utvikling og autonomi og en følelse av tilhørighet og være en del av noe. Får man disse elementærbehovene dekket, vil man oppleve arbeidet sitt meningsfylt og det vil være en motivator i seg selv. Mikael Trolle sier i en kommentar til Ledernytt at det de har funnet ut egentlig ikke er noe nytt, men de har forsøkt å lage en praktisk og enkel modell av kjent kunnskap.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no