De har blitt intervjuet av Dagens Perspektiv:

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Vi legger vekt på alle de usynlige faktorene som spiller seg ut på arbeidsplassen som vi ikke legger merke til, men som allikevel har avgjørende betydning for trivsel, god samhandling, prestasjoner og resultat.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– At tilknytningsstil, våre såkalte "usynlige emosjonelle bånd" til våre nærmeste, har en betydning for senere lederstil.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no