– Å få tilgang til viktig informasjon på sitt eget språk skaper trygghet. Ikke minst er dette viktig for å sikre rettsikkerhet og likebehandling. Bruk av kvalifisert tolk er et sentralt verktøy for ansatte som skal kommunisere med personer som ikke kan norsk, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby som åpnet det nasjonale tolkeregisteret 25. mars.

Les mer.

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet