John Andrew Firing fortsetter som styreleder. Konstituterende styremøte holdes 15.11, der det bl a velges nestleder.

Vi takker Berit Øverland, Randaberg kommune, og Marit Walle, Skatteetaten, for en flott innsats for forumet gjennom fire år.

Torgeir Endre Torgersen, Skatteetaten, og Mona Hovland Jakobsen kom inn i styret på hhv fast plass og varaplass. 

Se oversikt over styret.

Se protokoll fra landsmøtet.