- Den nye forskriften gjør det enklere for lånsøkere å få oversikt over hva Husbanken kan gi lån til, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Les mer.

Kilde: Husbanken