Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse».

Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) har i dag. I tillegg skal deler av Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) inn i den nye organisasjonen. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Et viktig mål er at direktoratet skal se kompetansepolitikken i sammenheng og på tvers av fagskolene, høyskolene og universitetene, og bidra til å styrke voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer.

Les mer.

Kilde: kompetansenorge.no