Veilederen tar for seg prosessen fra man vedtar å ha en lokal folkeavstemning til den er gjennomført og resultatene skal rapporteres til staten. Formålet er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre slike folkeavstemninger, på en god måte som bidrar til tillit både til prosess og resultat.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no