- I Husbanken er vi klare til å sette den nye strategien ut i livet. Mange flere kan eie egen bolig. Startlån er det viktigste virkemiddelet for at flere med lav inntekt kan kjøpe egen bolig. Trygge leieforhold forutsetter at rett person kan bo i rett bolig til rett tid. Tilskudd til utleieboliger, nye digitale tjenester og forsøk med kreativ bruk av lån, tilskudd og digitale tjenester kan bidra til at flere kan bo trygt også når man leier, sa administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken under lanseringen av regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk.

Les mer.

Kilde: husbanken.no