Meldingen er resultatet av et langsiktig arbeid fra Digitaliseringsdirektoratet sin side, hvor seksjon Innovasjon og brukerretting og seksjon Strategi, innovasjon og Forretningsutvikling har bidratt gjennom blant annet erfaringer fra StimuLab, Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP), arbeid med kommunene og Innovasjonsbarometeret.

Les mer.

Kilde: digdir.no